Privatumo politika

Vertimų biuras AIRV kaupia, tvarko ir saugo kai kuriuos klientų asmens duomenis siekdami užtikrinti sklandų bei kokybišką paslaugų teikimą. Klientų asmens duomenys naudojami tik su paslaugų ir pasiūlymų teikimu susijusiais tikslais, o juos nurodyti prašoma interneto svetainėje esančioje kontaktinėje arba užsakymo formoje. Visi pateikti duomenys kaupiami, tvarkomi ir saugomi šioje privatumo politikoje numatytais būdais ir tikslais bei grindžiami šiais principais:

  • kontaktinėje ar vertimo užsakymo formoje nurodyti kliento asmens duomenys yra naudojami tik paslaugų teikimo tikslais (teikiant pasiūlymą ar paslaugą, rengiant sąskaitas ir kt.);
  • nurodyti duomenys kaupiami ir saugomi nepažeidžiant asmens privatumo, ir negali būti atskleisti tretiesiems asmenims, nebent to reikalautų Lietuvos Respublikos įstatymai arba klientas atsisakytų vykdyti savo finansinius įsipareigojimus;
  • kliento duomenų tvarkymas atliekamas laikantis tai reglamentuojančių Civilinio kodekso ir duomenų apsaugos įstatymų;
  • kliento asmens duomenys naudojami tik tiek, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai ar pasiūlymui teikti;
  • pateikti duomenys tvarkomi sąžiningai ir tik šią užduoti atlikti turinčių darbuotojų.

Jei tarp paslaugos teikėjo (vertimų biuro AIRV) ir kliento kyla ginčai, kurių nepavyksta išspręsti abipusiu susitarimu, jie bus sprendžiami teisės aktų numatyta tvarka.

Paslaugos teikėjas pasilieka teisę keisti Privatumo politikos nuostatus, tačiau įsipareigoja apie tai informuoti klientus.

Kilus klausimams ar neaiškumams, su paslaugos teikėju galima susisiekti svetainėje nurodytais kontaktais.