Keikimės lietuviškai

20160701
 • Kad tave devynios!
 • Kad tu prasmegtum!
 • Kad tu nesulauktum!
 • Kad tu paspringtum!
 • Po paraliais!
 • Rupūs miltai!
 • Po šimts pypkių!
 • Po šimts kalakutų!
 • Rūta žalioji!
 • Rupūžėle!
 • Snargliau, tu!
 • Avigalvi, tu!
 • Ko čia ožius rodai!
 • Kad tave žaltys!
 • Kad tave kurmis!
 • Kad tave sliekas prarytų ir į gabaliukus padalytų!
 • Kad tau grybai ausis užkištų!
 • Kad tave varnos sulestų!
 • Kad tave šunys!
 • Kad tave kelmai!
 • Eik tu po galais!
 • Eik tu balų degint!
 • Eik tu šunims šėko pjauti!
 • Kad tave bala!
 • Kad tau akys ant kaktos iššoktų!
 • Kad tau kas ant nuospaudos užmintų!
 • Kad tau niežėtų ir pasikasyt negalėtum!
 • Kad tau liežuvis nudžiūtų!
 • Kad tu surūgtum!
 • Kad tu ant ežio atsisėstum!
 • Kad tau ragai išdygtų!
 • Papūsk šuniui į uodegą!
 • Slėpkis po lapais!
 • Slėpkis krūmuose!
 • Slėpkis sliekų pavėsy!
 • Tau ne visi namie!
 • Apsivemk aukštielninkas!
 • Tinginio pantis!
 • Tu, slunkių slunkis!
 • Tu, kiaulės uodega!
 • Tu, varlės kinka!
 • Nepūsk čia arabų!
 • Nepūsk čia muilo burbulų!
 • Nemuilink čia man akių!
 • Nesigirk čia per daug, kad užpakalis neišgirstų ir kojų nepakirstų!
 • Nepudrink man smegenų!
 • Nesapnuok stovėdamas!
 • Varyk arklius!
 • Reikalingas tu man, kaip šuniui penkta koja!
 • Ko prikibai kaip lapas prie užpakalio!
 • Kad tau balandis ant galvos!
 • Tu kvailas per visą pilvą!
Grįžti į sąrašą